Enrol your children in school Ontario – ثبت نام فرزندانتان در مدرسه در انتاریو

In Ontario:

 • All children between the ages of 6-18 must attend school (either a publicly-funded, private or home school)
 • Most children can attend a publicly-funded school for free regardless of their immigration status or the status of their parents (contact your local school board for more specific information)
 • Private schools charge a fee or tuition to attend

Public schools

The publicly-funded education system is broken down into three stages:

 1. Elementary school
  • Choice of English, French and/or Catholic education
  • Typically begins in kindergarten and ends in Grade 8
  • Students will:
   • Learn and understand the foundations of reading, writing and math
 2. Secondary school
  • Choice of English, French and/or Catholic education
  • Typically begins in Grade 9 and ends in Grade 12
  • Students will:
   • Focus on their interests and prepare for graduation and beyond
 3. Post-secondary school

Learn more about:

Private schools

The government does not pay for private schooling. You must pay for that on your own.

Learn more about private:

Some private career colleges are approved for OSAP (help with paying for school). Find out if your school is approved.

How do I enrol my child in school?

The Ultimate Guide to Enrolling Children in School in Ontario, Canada

This comprehensive guide will walk you through everything you need to know to ensure a smooth transition into the educational system.

Determine Your Location

Start by determining your residential location within Ontario. School enrollment is often based on your place of residence, so knowing where you’ll be living is essential.

Find the Right School

Research public and private schools in your area of residence. Consider factors such as school ratings, curriculum, extracurricular activities, and proximity to your home.

Gather Required Documents

Before visiting the school for enrollment, ensure you have all necessary documents ready. This typically includes:

 1. Proof of residency (e.g., utility bill, lease agreement)
 2. Child’s birth certificate or passport
 3. Vaccination and immunization records
 4. Previous school records (if applicable)
 5. Any additional documentation requested by the school

Visit the School

Once you’ve gathered the necessary documents, visit the school you’ve selected for enrollment. Speak with the administrative office or registrar to begin the enrollment process.

Complete the Enrollment Forms

Fill out the enrollment forms provided by the school. These forms will require basic information about your child, such as their full name, date of birth, address, and any special educational needs they may have.

Provide Additional Information if Required

Some schools may require additional information or assessments as part of the enrollment process. Be prepared to provide any requested documentation or schedule any necessary assessments for your child.

Determine Class Placement

After completing the enrollment process, the school will determine the appropriate class placement for your child based on factors such as age, previous education, and any special needs.

Attend Orientation and Information Sessions

Many schools offer orientation sessions for new students and their families. Attend these sessions to familiarize yourself with the school’s policies, procedures, and staff members.

Stay in Communication with the School

Maintain open communication with the school throughout the enrollment process and beyond. Stay informed about school events, academic progress, and any concerns or questions you may have.

Useful Links and Contact Information:

 • Toronto District School Board (TDSB)
  • Website: www.tdsb.on.ca
  • Phone: 416-397-3000
  • Address: 5050 Yonge Street, Toronto, ON M2N 5N8
 • York Region District School Board (YRDSB)
  • Website: www.yrdsb.ca
  • Phone: 905-727-0022
  • Address: 60 Wellington Street West, Aurora, ON L4G 3H2
 • Peel District School Board (PDSB):
  • Website: www.peelschools.org
  • Phone: 905-890-1010
  • Address: 5650 Hurontario Street, Mississauga, ON L5R 1C6
 • Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB)
  • Website: www.ocdsb.ca
  • Phone: 613-721-1820
  • Address: 133 Greenbank Road, Nepean, ON K2H 6L3

By following this guide and utilizing the provided resources, you can navigate the enrollment process for your children in Ontario’s educational system with confidence.

*It is important to know that all children aged 6-18 can attend school, regardless of their immigration status or the immigration status of their parents. This is outlined in the Education Act, the law that governs public schools in Ontario.

In some school boards, newcomer students go to an assessment or reception centre where their mathematics and English language skills are tested. Read more in How is my child assessed to start school in Ontario?

Find a list of school reception centres in Ontario.

If you have your child’s previous report card or textbook, or any other school information that might be helpful, bring it to the centre.

That information is then sent to the student’s school to help teachers understand what he or she has already learned. If you have your child’s previous report card or textbook, or any other school information that might be helpful, please bring it to the centre.

If your son or daughter is starting secondary (high) school, the guidance counsellor will talk to your child about his or her previous schooling, interests and goals for after graduation. The counsellor will then help your child choose the appropriate courses.

Many community agencies can help you with registering your child for school. For example, they can help you find an interpreter, if you would like one. To find help, go to Services Near Me and search for “settlement services” in your area.

راهنمای نهایی برای ثبت نام کودکان در مدرسه در انتاریو، کانادا

این راهنمای جامع همه چیزهایی را که برای اطمینان از انتقال آرام فرزندتان به سیستم آموزشی اونتاریو باید بدانید را پوشش می دهد

مکان اقامت خود را مشخص کنید

با تعیین محل زندگی خود در انتاریو شروع کنید. ثبت نام مدرسه اغلب بر اساس محل زندگی شما است، بنابراین دانستن محل زندگی شما ضروری است

مدرسه مناسب را پیدا کنید

در مورد مدارس دولتی و خصوصی در منطقه خود تحقیق کنید. عواملی مانند رتبه مدرسه، برنامه درسی، فعالیت های فوق برنامه و نزدیکی به خانه را در نظر بگیرید

مدارک مورد نیاز را جمع آوری کنید

قبل از رفتن به مدرسه برای ثبت نام، مطمئن شوید که تمام مدارک لازم را آماده کرده اید. این به طور معمول شامل

مدارک اقامت (به عنوان مثال، قبض آب و برق، قرارداد اجاره)

شناسنامه یا پاسپورت کودک

سوابق واکسیناسیون و ایمن سازی

سوابق تحصیلی قبلی (در صورت وجود)

هرگونه مدرک اضافی که توسط مدرسه درخواست شود

از مدرسه دیدن کنید

پس از جمع آوری مدارک لازم به مدرسه ای که برای ثبت نام انتخاب کرده اید مراجعه کنید. برای شروع مراحل ثبت نام با دفتر اداری یا واحد ثبت نام صحبت کنید

فرم های ثبت نام ارائه شده توسط مدرسه را پر کنید. این فرم ها به اطلاعات اولیه در مورد فرزند شما مانند نام کامل، تاریخ تولد، آدرس و هرگونه نیاز آموزشی خاص نیاز دارند

در صورت نیاز اطلاعات تکمیلی را ارائه دهید

برخی از مدارس ممکن است به عنوان بخشی از فرآیند ثبت نام به اطلاعات یا ارزیابی های بیشتری نیاز داشته باشند. آماده ارائه هر گونه مدارک درخواستی یا برنامه ریزی ارزیابی های لازم برای فرزند خود باشید

تعیین محل کلاس

پس از تکمیل مراحل ثبت نام، مدرسه با در نظر گرفتن عواملی مانند سن، تحصیلات قبلی و هرگونه نیاز خاص، کلاس مناسب را برای فرزند شما تعیین می کند

در جلسات توجیهی و اطلاع رسانی شرکت کنید

بسیاری از مدارس برای دانش آموزان جدید و خانواده هایشان جلسات توجیهی برگزار می کنند. در این جلسات شرکت کنید تا در مورد سیاست ها، رویه ها و کارکنان مدرسه بیاموزید

با مدرسه در ارتباط باشید

در حین و پس از ثبت نام، ارتباط باز با مدرسه را حفظ کنید. در مورد رویدادهای مدرسه، پیشرفت تحصیلی، و هر گونه نگرانی یا سؤالی که ممکن است داشته باشید مطلع باشید

Useful Links and Contact Information:

Toronto District School Board (TDSB)

York Region District School Board (YRDSB)

Peel District School Board (PDSB)

Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB)

با پیروی از این راهنما و استفاده از منابع ارائه شده، می توانید با خیال راحت روند ثبت نام فرزندان خود را در سیستم آموزشی انتاریو طی کنید

لازم است بدانید که همه کودکان بین 6 تا 18 سال بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرتی و یا وضعیت مهاجرتی والدینشان می توانند به مدرسه بروند. این در قانون آموزش و پرورش، قانونی که بر مدارس دولتی در انتاریو حاکم است، مشخص شده است

در برخی از هیئت های مدارس، دانش آموزان ورودی به یک مرکز سنجش یا پذیرش می روند که در آنجا مهارت های ریاضی و انگلیسی آنها مورد آزمایش قرار می گیرد

بیشتر بخوانید در چگونه فرزند من برای شروع مدرسه در انتاریو ارزیابی می شود ؟

لیستی از مراکز پذیرش مدرسه در انتاریو را پیدا کنید

اگر کارنامه قبلی یا کتاب درسی فرزندتان، یا هر اطلاعات مدرسه دیگری که ممکن است مفید باشد، دارید، آن را به مرکز بیاورید

این اطلاعات سپس به مدرسه دانش آموز ارسال می شود تا به معلمان کمک کند تا آنچه را که قبلاً آموخته است درک کنند. اگر کارنامه قبلی یا کتاب درسی فرزندتان یا هر اطلاعات مدرسه دیگری که ممکن است مفید باشد، دارید، لطفاً آن را به مرکز بیاورید

اگر پسر یا دختر شما وارد مقطع راهنمایی (دبیرستان) می شود، مشاور راهنمایی پس از فارغ التحصیلی درباره تحصیلات، علایق و اهداف قبلی فرزندتان با او صحبت می کند. سپس مشاور به فرزند شما کمک می کند تا دوره های مناسب را انتخاب کند

بسیاری از سازمان های اجتماعی می توانند به شما در ثبت نام فرزندتان در مدرسه کمک کنند. برای مثال، اگر بخواهید می توانند به شما کمک کنند مترجم پیدا کنید. برای یافتن راهنمایی، به «خدمات نزدیک من» بروید و «خدمات اقامت» را در منطقه خود جستجو کنید

last updated: April 25, 2024